Wednesday, 24 April 2019

2000 中國幻彩觀音系列 - 滴水觀音精鑄金幣1/10安士 NGC PF70UC (2000 CHINA HUAN CAI GUANYIN SERIES - DISHUI GUANYIN PROOF GOLD 10YUAN 1/10OZ NGC PF70 UNTRA CAMEO)

2000 中國幻彩觀音系列 - 滴水觀音精鑄金幣1/10安士(發行量 33000) NGC PF70UC

2000 CHINA Huàn Cǎi Guānyīn (HOLOGRAM) SERIES - Dīshuǐ Guānyīn PROOF GOLD 10YUAN 1/10OZ(MINTAGE 33000) NGC PF70 UNTRA CAMEO