Wednesday, 11 January 2017

大棋局:人民幣貶值第二波(蘋果日報 Mr. Tregunter 2017.01.10)


上星期離岸人民幣出現港人熟悉嘅一幕,就係人民幣隔夜拆息挾到120厘,期貨更挾到150厘,咁樣挾法已經係97年索羅斯狙擊港元先會出現嘅景象。但炒開嘢都知道,淡友被打爆,就係準備插嘅前兆。
趨勢向下時個個都想沽,若淡友累積咗資金再沽,跌勢會更狠。所以無論股票、外滙定商品期貨,大插前往往會跌少少,然後唔知頭唔知路急升,淡友局住斬倉買番貨,當一堆淡友被打爆後先開始碌。金融市場中,單日升勢最急最狠嘅,往往出現喺熊市而非牛市。
人民幣由2015年811滙改開始計已跌咗11%,仲會跌幾多?去年提及英鎊由2007年高位至今貶值40%,日圓由高位貶值至今亦30%。想靠貶值化解資產泡沫壓力就係貶20%以上,所以人民幣最少要跌多9%。
中國央行貨幣委員會前委員余永定剛剛亦講,人民幣貶值有底線,就係唔可以貶值超過25%。由於中國現時太多企業以美元發債,若好似1994年突然貶值40%,呢堆公司隨時破產引發金融動盪。所以中國現下明知死托滙價係燒銀紙,未到最後一步都唔敢搞一次性急貶。

每年貶值5%,沽人民幣揸美元carry trade冇乜肉食,減少湧過嚟套戥嘅資金。若人民幣真係要跌25%,兌美元將由6跌至7.5。每年跌5%,即要跌五年去到2020年。美國今次加息周期係四年加至4%,亦即2019年。美國加息及人民幣貶值周期將會接近同步。
外滙儲備亦作如是觀。中國外滙儲備2014年高位近4萬億(美元.下同),現時3萬億元,每年跌5,000億元。如果人民幣要跌五年,外滙儲備恐怕會跌至2萬億元以下。人民幣加入SDR後希望各國納其為儲備,按權重估算有5,000億元買盤,要人民幣跌到殘買盤先會出現。再加上貿易順差,就同IMF評估中國需要2.8萬億元外滙儲備差唔多。當然以上只係約數,世事每日變動,只取其方向。

Mr. Tregunter